Opera Mini

Tải xuống Opera Mini dành cho Android

Phiên bản:
35
Tải xuống miễn phíTải xuống an toàn

Tải xuống miễn phí Opera Mini. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút

Tải xuống Opera Mini thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Thêm

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác