Opera Mini

Tải xuống Opera Mini dành cho iPhone

Phiên bản:
16.0.14

Tải xuống miễn phí Opera Mini

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào liên kết Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên App Store, từ đó bạn có thể cài đặt ứng dụng.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào liên kết Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên App Store, từ đó bạn có thể cài đặt ứng dụng.

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác